Csedő Éva

1988-től tanítok zongorát és zeneelméletet a Hargita Megyei Művészeti Népiskolában. 1998-ban végeztem a Spiru Haret Egyetemen, zene szakon. 2002-ben szereztem diplomát a Brassói Transilvania Egyetem zene-pedagógia szakán. 2008-2009-ben a brassói Transilvania Egyetem neveléslélektan tanszékén tanultam. 2010-ben a kolozsvári Gheorghe Dima zeneakadémián tettem le a tanügyi véglegesítő vizsgát.

Egyetem után kezdtem zongora tanítással foglalkozni, hisz fő hangszerként tanultam öt évet az egyetemen. A zene-elmélet tanítása, az alapfokú ismeretek elsajátítása nagyon fontos a tanulók számára, akik valamilyen hangszert tanulnak. Az elméleti anyag több részét gyakorlatban felhasználják, például a zenei díszítésekről ha beszélünk, a tanuló könnyebben felismeri a műfajt, hisz a barokk zene tele van díszítésekkel. Továbbá a hangnem tanulása, a dúr-moll hangsorok elsajátítása a tanuló számára azért is fontos, hogy tudja milyen hangnemben kell a darabot kigyakorolnia.

A Népiskolában való tanítás különleges tapasztalat számomra, szemben a hagyományos oktatási formával, ez ugyanis kötetlenebb, mondhatni szabadidős tevékenység délutáni órákban. A magánóra jellegű (egy tanár – egy diák), személyre szabott oktatási forma lehetővé teszi a teljes odafigyelést egy diákra, az oktatás minősége szempontjából a legteljesebb tudást kapják meg itt.