Deák Szabolcs

1989-ben születtem, tanulmányaimat a Dr. Palló Imre Művészeti Szakközépiskolában jártam klarinét szakon.

2008-ban érettségiztem, egyetemi éveimet 2008-tól 2012-ig Nagyváradon töltöttem, az állami egyetemen ösztöndíjas hallgató voltam. 2014-ben szereztem mesteri diplomát.

A megszerzett tudást a klarinét és szaxofon oktatás révén szeretném átadni itthon, szülőföldemen.