Godra János

Homoródújfaluban születtem (Oklánd község, Hargita megye), és a fafaragás művészetének megszállottja vagyok. A fafaragás rejtelmeibe középiskolám, a szentegyházi líceum bentlakásának nevelője Sófalvi Sándor vezetett be, miután néhány szakmai titkot ellestem tőle. Mivel érdeklődésem tovább nőtt, elvégeztem néhai Barabás Lajos helyi fafaragó népművész fafaragó kurzusát. Azóta aktív módon gyakorlom a népi fafaragást, ami szenvedélyemmé vált,és ennek köszönhetően több alkalommal kiállításon vettem részt, több ízben résztvevője voltam a gyergyószárhegyi alkotótábornak. Több mint tíz alkalommal nyertem el a zalaegerszegi T.I.T. “Öveges József” Ismeretterjesztő Egyesület által szervezett Nyári Egyetem ösztöndíját. Ennek köszönhetően kerültem a Művészeti Népiskola szakoktatóinak sorába.

Székelyföldön több évszázados hagyománya van a népi fafaragásnak, mivel értékes használati tárgyakat, de művészi alkotásokat is létrehozott: a háztartási eszközöktől a kopjafákon át a faragott kapukig. A cél a hagyományok ápolása és továbbadása a következő nemzedékeknek.

A foglalkozásokon igyekszem ifjú tanítványaimnak átadni mindazt, amit több évtizedes munkásságom során elsajátítottam, és arra nevelni őket, hogy tiszteljék, megőrizzék és továbbörökítsék hagyományainkat. Alapelvem, hogy mindig csak tiszta forrásból merítsünk.