Balázs József

Gyergyóalfaluban született 1954-ben. A Marosvásárhelyi Zene és Képzőművészeti Líceumban érettségizett le 1973-ban. A Kolozsvári „Ion Andreescu” Képzőművészeti Akadémia festészeti szakán diplomázott 1987-ben. Ugyanott pedagógiai diplomát is szerzett.

Az egyetem elvégzése után hazatér szülőfalujába, ahol saját műtermében alkot. Műveinek tárgyát a székely ember, az ő élettere, a táj és a lovak képezik. Kompozícióit a székely népviselet színvilága ihleti. Kiváló lélektani érzékkel ragadja meg arcképein az egyén belső lelki rezdüléseit.

Egyéni és csoportos kiállításokon ismerhette meg a közönség úgy belföldön, mint a határokon kívül (Magyarország, Franciaország, Szerbia, Svédország, Anglia). Művei nagy részét magángyűjteményekben őrzik a világ különböző országaiban Japántól Amerikáig.

Monumentális alkotásai: gyímes-hidegségi templom oltárképe, valamint a geszterédi templom falfestményei (Magyarország), Sándor Pongrác vendégháza (Gyergyószentmiklós).

Több nemzetközi alkotótábor rendszeres meghívottja Erdélyben, Magyarországon, Franciaországban, Szerbiában, Lengyelországban, Szlovákiában.

Mint Gyergyóalfalu szülöttjének, legfőbb példaképe Sövér Elek és Márton Árpád, kiknek szellemiségében nevelkedve fő céljának tartja a tehetséggondozást. Jelenleg, mint a Gyergyószentmiklósi Salamon Ernő elméleti gimnázium rajztanára tanít művészetelméletet, de ezen kívül rajztanár Gyergyóalfaluban. Gyergyószentmiklóson a művészeti iskola egyik alapító tagja. A Hargita megyei Művészeti Népiskola Gyergyói fiókjának vezetője, rajztanára a grafika –festészet szakon.

Nem célom ráerőltetni tanítványaimra saját látásmódomat, annál inkább igyekszem segíteni őket önmaguk értékeinek a felfedezésében. Próbálom megszabadítani őket az iskolák által beléjük nevelt görcsöktől, hogy rájöjjenek arra, hogy képesek a világot saját szemükkel látni. Nem föltétlen művészt kell nevelni mindenkiből, nagy eredmény az is, ha egy szuverén egyéniség fejlődik a tanítványból, aki képes megvédeni magát a manipuláció ravasz mesterkedéseitől. Erre a célra a művészetet tartom a legalkalmasabb tantárgynak.”

Balázs József tanítványai nem csak nagy számban jutottak be művészeti líceumokba, egyetemekre, de ott meg is állták a helyüket díjjakkal ékesítvén ezen intézmények hírnevét.

Részben a népiskolás tanítványok és részben más tanítványok javaslatára 2017-ben Balázs József megkapta az országos Mentordíjat a Közösségért Alapítványtól (ezt a díjat 216 jelölésből 10-en kapták meg, olyan tanárok és edzők, akik kitűntek a tehetségek gondozásában).

A népiskolában kibontakozó tehetségek egyéni és csoportos kiállítások alkalmával mutatkoznak meg a műkedvelő közönség előtt.