Zongora

Zongora

Iskolánkban lehetőség nyílik az alapoktól egészen konzervatóriumi szintig tanulni úgy a klasszikus mint a szórakoztató zenét. A zongora szakon a tanulók megismerik a zongora működési elvét (kalapács–mechanika, pedálszerkezet, hangolás), akusztikai sajátosságait, megtanulják a megfelelő kéztartást, ujjak és kéz függetlenítését. Megtanulnak tájékozódni a billentyűzet teljes terjedelmében és azon játszani, megtanulják a zongorajáték alapelemeit, játékformáit (skála, hármashangzat, futam, kettősfogás, tremolo, trilla, díszítés), a billentésmódokat a zenei anyaghoz alkalmazni, a mű mondanivalójának megfelelően kifejező hangon, hangszínben, hangerőben, professzionálisan megszólaltatni a hangszert. Megismerik a hangszer szerkezetét, működését, megtanulnak kottát olvasni, ezen kívül különböző stílusú, darabokat játszani. A kurzusok során fejlődik a tanuló muzikalitása, zenei hallása, az intonáció, a ritmusérzék, az egyenletes tempótartás, kottaolvasási készség, lapról játék és a memória egyaránt. Hangszertanáraink minden esetben szem előtt tartják a diák igényeit, a kötelező alapok elsajátítása után könnyű zenét is lehetőség van tanulni Kikapcsolódni vágyó felnőtteket, zenélni vágyó gyerekeket egyaránt várunk. Köztudottan a zenetanulás fejleszti a gyermek koncentralóképessegét, kitartását, sok esetben hozzájárul a jobb tanulmányi előmenetelhez is. A zongorázáshoz kitartás és türelem szükséges, de ha mindez jó hangulatban telik, a diák tehetséges és szorgalmas, akkor a siker garantált. A hangszerórák mellett minden esetben heti egy zeneelmélet órán is részt vesznek a tanulók.