Zongora

Zongora

Iskolánkban lehetőség nyílik az alapoktól egészen konzervatóriumi szintig tanulni úgy a klasszikus mint a szórakoztató zenét.

A zongora szakon a tanulók megismerik a zongora működési elvét (kalapács–mechanika, pedálszerkezet, hangolás), akusztikai sajátosságait, megtanulják a megfelelő kéztartást, ujjak és kar függetlenítését, kiegyenlített zongoratechnikát. Megtanulnak tájékozódni a billentyűzet teljes terjedelmében és azon játszani, megtanulják a zongorajáték alapelemeit, játékformáit (skála, hármashangzat, futam, kettősfogás, tremolo, trilla, díszítés), a billentésmódokat a zenei anyaghoz alkalmazni, a mű mondanivalójának megfelelően kifejező hangon, hangszínben, hangerőben, gazdagon megszólaltatni a hangszert. Megismerik a zongora szerkezetét, működését, megtanulnak kottát olvasni, ezen kívül különböző stílusú, műfajú, darabokat játszanak.

A kurzusok során fejlődik a tanuló muzikalitása, zenei hallása, a tiszta intonáció, a ritmusérzék, az egyenletes tempótartás, kottaolvasási készség, lapról játék és a memória egyaránt.

Hangszertanáraink minden esetben szem előtt tartják a diák igényeit, a kötelező alapok elsajátítása után könnyű zenét is lehetőség van játszani.

Kikapcsolódni vágyó felnőtteket, zenélni vágyó gyerekeket egyaránt várunk. Köztudottan a zenetanulás fejleszti a gyermek koncentralóképessegét, kitartását, sok esetben hozzájárul a jobb tanulmányi előmenetelhez is. A zongorázáshoz kitartás és türelem szükséges, de ha mindez a munka jó hangulatban telik, akkor a siker garantált.

A hangszerórák mellett minden esetben heti egy zeneelmélet órán is részt vesznek a tanulók.