Furulya, fuvola

Furulya, fuvola

A fuvolaoktatás során a diákok megismerik a fuvola történetét, felépítését, működését. Megtanulják a helyes légzéstechnikát, a kéz-, test-, fej-, hangszertartást, a hangszer könnyed kezelését, a fuvola hangképzésének fizikai törvényszerűségeit, a rendszeres és helyes gyakorlási módszer alapelveit, a kottahű játék pontos betartását.

A furulya tanulását első osztályos kortól lehet kezdeni, a fuvola tanulása viszont csak 3. osztályos kortól ajánlott.

A repertoár klasszikus zeneműveket, népzenei, könnyűzenei műveket egyaránt tartalmaz.

A hangszer óra mellett heti egy zeneelmélet órán is részt vehetnek a tanulóink.

A zenei oktatás által a diáknak alkalma van sikerélményeket átélni, megtanulni, hogy a kitartó és kemény munkának gyümölcse van. A szakmai tudás átadásán túl megpróbáljuk kialakítani a diákokban a hangszer illetve a zene iránti szeretetet és ragaszkodást.