Festészet

Festészet

A Népiskola keretében zajló vizuális nevelés alkalmat ad a képzőművészeti tevékenységek iránt érdeklődő tanulók szellemi és gyakorlati képességeinek fejlesztésére. A képzés nagymértékben elősegíti a tanulók személyiségfejlődését, az esztétikai-művészeti tudatosság, a belső látás, a képzelet és kifejezőképesség fejlesztését, amely az elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezésére ad lehetőséget, előkészíti és megalapozza a művészi igényű szakmai munkát.

A három éves grafika-festészet képzés olyan ismereteket nyújthat, amelyek a képzőművészet két dimenziós (síkon történő) ábrázolásának alapjai. Ebből kiindulva és főleg a rajz átfogó tanulmányozásával tovább lehet lépni a grafikai és festészeti nyelvezet irányába. A három éves tanfolyam olyan tantervet kínál, amelyben lehetőség nyílik átfogóan kipróbálni a művészeti nyelvezetek nyújtotta lehetőségeket: alapvető elemek megismerése, mint a pont, vonal, folt, síkidomok, téridomok utáni rajz, fény-árnyék, perspektíva tanulmányozása. Az emberi arányok, mozgás vizsgálata-krokizás, portré rajzolása majd festése. Csendéletek, tájképek, alakos kompozíciok színbeli, vagy monokrom ábrázolása.

Iskolánkban a festészet szakképzés kettős célú: egyrészt a szakma gyakorlásához kellő technikai ismereteket adja át, illetve a szükséges készségeket alakítja ki a tanulókban, másrészt a művek létrehozásához nélkülözhetetlen alkotói módszereket, a festészet művészi kifejező eszközeit ismerteti meg velük.

A három éves képzés célja tehát az, hogy középfokú mesterségbeli tudás birtokában a tanulók képesek legyenek önállóan festészeti feladatokat megoldani, művészi szándékú terveket készíteni, illetve azokat kivitelezni. A szakosztály tanárai a mesterségbeli tudás átadásán túl feladatuknak tekintik azt is, hogy a növendékeiket vizuálisan képzett, szellemileg nyitott, tág horizontú, eredeti gondolkodású alkotó emberekké neveljék.

A tanfolyam segítséget nyújthat mind kezdő felnőtteknek, gyerekeknek körülbelül 6 éves kortól, de támasz lehet főiskolára készülő diákoknak is. A tanórák csoportos jellege lehetőséget nyújt ismerkedésre és közös munkafolyamatok szervezésére.

Iskolai előképzettség nem szükséges. A népiskolában kibontakozó tehetségek egyéni és csoportos kiállítások alkalmával mutatkoznak meg a műkedvelő közönség előtt.

 Nem célom ráerőltetni tanítványaimra saját látásmódomat, annál inkább igyekszem segíteni őket önmaguk értékeinek a felfedezésében. Próbálom megszabadítani őket az iskolák által beléjük nevelt görcsöktől, hogy rájöjjenek arra, hogy képesek a világot saját szemükkel látni. Nem föltétlen művészt kell nevelni mindenkiből, nagy eredmény az is, ha egy szuverén egyéniség fejlődik a tanítványból, aki képes megvédeni magát a manipuláció ravasz mesterkedéseitől. Erre a célra a művészetet tartom a legalkalmasabb tantárgynak.

Balázs József, Gyergyószentmiklós