Bábművészet

Bábművészet

Célcsoport (korosztály):

A foglalkozások célcsoportja: a bábszínháznak, és a műfaj művelődéstörténeti, technikai háttere iránt érdeklődők.

A Bábművészet képzés szakmai tartalma, célja, módszertani eszközei:

A foglalkozás a különböző bábtechnikákkal és műfajokkal ismerteti meg a résztvevőket. Egy foglalkozás középpontjában egy-egy bábtechnika (wayang, kesztyűs báb, marionett stb.) áll: az ahhoz kötődő művelődéstörténeti háttér (bábtípus kialakulása, elterjedése, kapcsolódó mondák, mítoszok, legendák) megismertetése, valamint kreatív manuális tevékenyég pl. bábkészítés, bábozás.

Cél, hogy a bábszínház kulisszatitkai és az azokhoz kötődő legendák, mesék révén a résztvevők csodálkozzanak rá a világ gazdagságára, s váljanak maguk is alkotókká. Lehetőségük nyílik betekinteni különböző kultúrákba, s szeretnénk felkelteni az azok megismerésére, elfogadására irányuló igényt. A báb felszabadító hatásával élve kívánjuk formálni a programban résztvevőket. Célunk a kreativitás működtetése és fejlesztése. A foglalkozásokon az egyéni és a csoportos alkotómunkára egyaránt van lehetőség: amíg a bábkészítés elsősorban egyéni tevékenység, a bábozás már csapatmunka.

A foglakozások manuális részének a célja nem az adott bábtechnikai kivitelezésének elsajátítása, hanem az adott tematika önálló alkotásban történő, személyes, egyéni, kreatív továbbgondolása: ezért a manuális rész nem másolásra szánt bábok elkészítéséről, sablonok utánzásáról szól.  A résztvevők az esetek többségében maguk dönthetnek, hogy az adott témához kötődve, hogyan tevékenykednek: bábot vagy díszletet terveznek, bábot készítenek, rajzolnak…

A manuális tevékenység mellett nagy szerepet kap a képzelőerő fejlesztése, valamint a résztvevők kommunikációs képességeinek fejlesztése: szókincsük, kifejezésmódjuk, éneklésük.

Diákjaink munkái:

Baricz Tamás Imola: Marika és Kovid

Bajna Gyöngyi: Szükségállapot

Borsos Virág: Színezd újra

Jakab Anna: PsylocibeCubensis

Pálffy Ágnes: Tárgyjáték

Tamás Gyopár: Johnny