Szabó József

Zenei tanulmányaimat a csíkszeredai Művészeti Népiskola hegedű szakán végeztem. A hegedű iránti szeretetemből kifolyólag egyértelmű volt számomra, hogy csak a zenével szeretnék foglalkozni életem során.

A Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Zenepedagógia szakára sikeresen felvételiztem 2010- ben, az érettségi után. Neves tanáraim példaértékű magatartása ösztönző erőként hatott rám, a zene mélyebb elsajátításában. Számos kamarazene előadáson vettünk részt az egyetem zenekarával és vonósnégyesével.

Az alapképzés elvégzése után tanítani kezdtem szülőfalumban, Csíkszentmártonban, majd a környező falvakban. Később hegedűt oktattam magándiákoknak. A tanítással párhuzamosan a Kolozsvári Babeș-Bolyai Egyetem Zenepedagógia mesteri szakára jelentkeztem, melyet sikeresen befejeztem 2016-ban.

Marosvásárhelyi és kolozsvári ottlétem alatt, számos fellépésünk volt az Egyetem zenekarával és kórusával egyaránt. Ekkor született meg bennem az igény a közös fellépésekre, melyet gyakorlunk is tanítványaimmal.

Jelenleg Gyímesfelsőlokon tanítom a lelkes hegedűs gyerekeket, akik örömmel mérettetik meg magukat a különböző megemlékezések műsorain, mellyel megörvendeztetik szüleiket, a közösséget és nem utolsó sorban saját magukat.

A kottaírás és olvasás mellett a gyerekek megtanulnak a fülükre hagyatkozva, hallás után is játszani a hegedűn. A kötelező zenei darabok Bartók, Kodály, Beethoven, Bach és Mozart alkotásainak megtanulása után, igény szerint tanulunk népdalokat is. Vannak zenekari darabok, melyeket az egyéni órán kívül, a közös elméletóra után összejátszunk. Ez a repertoár egyre bővülő, így nem okoz nehézséget a közös fellépésre való felkészülés bármilyen ünnepélyre, megemlékezésre, vagy népdalestre.

A tanítás délután történik. Heti egy magánóra, egy közös zeneelmélet óra, majd utána zenekari próba. A helyek száma korlátozott.