Rézfúvós hangszerek

Rézfúvós hangszerek

Iskolánkban a hangszertanítás mindig a tanuló egyéni adottságához, képességéhez igazodik, ezt lehetővé teszik az egyéni hangszeroktatásban rejlő pedagógiai lehetőségek.

A trombita szakon a diákok elsajátítják a helyes légzés, befúvás, testtartás, hangszertartás technikáját, a hangszeres játékhoz szükséges motorikus reflexeket, fejlesztik zenei memóriájukat.

A fúvóshangszerek megszólaltatásához általában egészséges testalkatra, jól működő tüdőre, szívre van szükség. Természetesen ezeken kívül rendelkeznie kell a tanulónak általános zenei adottságokkal: ritmus- és dallamformáló készséggel. Ezeket a készségeket jól lehet fejleszteni a Népiskolában zajló oktatás során, itt szabadabb a program, jobban érvényelsülnek a diák óhajai, amely jobban motiválja őt és eredményesebb tanuláshoz vezet.

A trombita rengeteg stílusban képviselteti magát, a komolytól egészen a jazzig. Természetesen ezt sok más hangszernél is el lehet mondani, de a trombita ezekben a stílusokban egyértelműen tradicionálisnak számít.

Három év alatt a diákok elsajátítják az alapokat ami szükséges ahhoz, hogy a későbbiekben ezekben a zenei stílusokban tudjanak játszani. Aki ebben a műfajban szeretne játszani szabad idejében, akár hobbiból, akár megélhetési célból, azoknak ajánljuk a Népiskola kurzusait.

A hangszeróra mellett heti egy zeneelmélet órán is részt vehetnek a tanulóink.