Kortárs tánc

Kortárs tánc
A kortárs tánc egy folyamatosan változó, újuló táncforma, amely a modern táncművészeti technikákra alapozva a táncosok egyéni stílusa szerint alakul. Alapgondolata a test természetes irányvonalainak használata, a gazdaságos energiahasználat, a széles és választékos mozgásrepertoár és a test mozgáslehetőségeinek kiaknázása. Sajátossága, hogy dinamikusan változik és képviseli az adott kor táncnyelvezetének irányvonalait, kapcsolatban van a kortárs művészet egyéb területeivel és fejlődésében teret ad egyéni gondolatoknak, irányoknak. Igen gazdag az önkifejezéshez használható eszköztára, ezáltal lehetőséget ad az előadónak, táncosnak hogy több mozgás stílus ötvözésével alkosson.

A táncosok felfedezhetik a test természetes és sajátos mozgás lehetőségeit, és ezeken keresztül testismeretre és testtudatra tehetnek szert. Tágítja a fizikai mozgásos képességek határait, ösztönzi az önálló gondolkodást és munkavégzést, elősegíti a kreativitás fejlődését, kialakítja és fejleszti a tánc és az egészséges életmód kapcsolatán alapuló életvitelt. A kortárs tánc művelői megélik a társművészetekkel kapcsolatos kreatív alkotó folyamatot, és megtalálják a tánckifejezés egyéni útjait.

Alsó korhatár: 10 év