Fotografie

Fotografie

Scopul cursului este pregătirea fotografilor care, în cunoaşterea deplină a limbajului formal specific al fotografiei, devin capabili să compună mesaje vizuale şi narative. Participanţii vor putea armoniza noutăţile tehnice cu scopurile creative proprii.

Partea teoretică a pregătirii va începe de la bază şi, dacă este necesar, se va adapta nivelului de cunoştinţe al fiecărui elev. Teoria va fi în strânsă legătură cu activitatea de teren. Practic, participanţii vor învăţa să fotografieze în natură, să fotografieze portrete şi diferite evenimente, dar vor învăța și şi arta fotografierii de studio. Apoi, urmează prelucrarea imaginilor, postprocesarea în Lightroom, iar în final vine rândul analizei şi aprecierii.

Scopul cursului: elevii şă înveţe folosirea creativă a posibilităţilor tehnice ale aparaturii folosite.

Condiţia participării la cursuri: cursantul să aibă cameră proprie.