Dekoratív művészetek

Dekoratív művészetek

A Népiskola keretében működő grafika és dekoratív művészet szakkör alkalmat ad a képzőművészeti tevékenységek, valamint a népi és iparművészetek iránt érdeklődő tanulók számára, hogy egy szakon belül több technikai ággal ismerkedhessenek meg, fejlesztve ezáltal a szellemi és gyakorlati képességeiket. Legfőbb célunk, az alkotásra való ösztönzés, az adott témakörök széles színvilága és technikáinak megismerése, elsajátítása révén, ugyanakkor hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy így nemcsak a képző- és iparművészet területeinek a feldolgozásával foglalkozik, hanem tartalmai közé emeli a vizuális jelenségek, közlések köznapi formáinak vizsgálatát is.

Iskolánk olyan ismereteket közvetít, amelyek felhasználhatók a gyakorlatban, a mindennapi életben, amelyek lehetővé teszik az ember környezetében előforduló jelenségek mélyebb megértését, eszközök, anyagok hatékonyabb használatát, a környezet megóvását, bevezetést nyújtanak a különböző tudományokba, előkészítenek a későbbi tanulmányokra, megteremtik valamely szakmára, hivatásra való felkészülés alapjait.

A három éves tanfolyam a lehetőségek valóságos tárháza, tanterve gazdag és változatos. Alkalom nyílik évről évre új technikákat kipróbálni, mint a hímzés, nemezelés, ólomüveg készítés, bútorfestés, ikonfestés, szobrászat és nem utolsó sorban a grafikai technikák művészeti nyelvezetek nyújtotta lehetőségeit. A képzés végeztével a tanulók képesek lesznek önállóan alkotni, a terveiket kivitelezni. A szakosztály oktatójának szívügye, hogy a növendékeit jól képzett, szellemileg nyitott, az új élményekre fogékony, önálló alkotó emberekké nevelje.

A tanfolyamon való résztvevőknek az alsó korhatár 10 év, felső korhatár nincs. A tanórák csoportos jellege lehetőséget nyújt ismerkedésre és közös munkafolyamatok szervezésére.

Szakórák éves lebontásban:

I év: Nemezelés/ Hímzés/ Grafika

II év: Ólomüveg (tiffany design)/ Bútorfestés/ Grafika

III év: Ikonfestés/ Szobrászat/ Grafika