Arte decorative

Arte decorative

Cercul de grafică şi de arte decorative din cadrul Şcolii Populare oferă prilejul pentru cei interesaţi de artele plastice şi de artele aplicate, ca în cadrul unei singure specializări să facă cunoştiinţă cu mai multe ramuri tehnice, dezvoltând, astfel, competenţele teoretice şi practice. Scopul nostru principal este stimularea creaţiei, prin cromatica largă a temelor date şi însuşirea diverselor tehnici. Vom ajuta elevii să ajungă la înţelegerea mai profundă a fenomenelor lumii vizibile, la interpretarea şi trăirea mai intensă a creaţiilor artistice vizuale. Astfel, obiectul studiului are în vedere nu numai prelucrările din diferitele domenii ale artei plastice şi ale artelor aplicate, ci are în conţinut şi examinarea formelor cotidiene ale fenomenelor vizuale şi comunicaţionale.

Şcoala noastră transmite cunoştinţe care sunt aplicabile în practică, în viaţa cotidiană, dar totodată fac posibilă înţelegerea mai adâncă a fenomenelor din jurul nostru. Contribuie la utilizarea mai eficientă ale materialelor folosite, în concordanţă cu protejarea mediului. Oferă o introducere detaliată în diferite ştiinţe, pregătește cursanții pentru studiile care urmează, într-un cuvânt, realizează fundamentarea unei meserii, a unei profesii ulterioare.

Cursul de trei ani constituie un adevărat tezaur al posibilităţilor, iar planurile de studii sunt bogate şi variate. Din an în an se pot încerca noi tehnici: broderie, împâslire, pregătire de vitraliu, pictură pe mobilă,  pictură de icoane, sculptură şi, nu în ultimul rând, diferite tehnici grafice şi de folosire a limbajelor vizuale. La sfârşitul cursului, elevii pot crea autonom, își pot executa singuri propriile proiecte. Instructorul cursului are în vedere ca elevii lui să devină oameni creativi, autonomi, bine instruiţi, cu un larg orizont teoretic şi practic, receptivi la noile experienţe ale timpurilor noastre.

Limita inferioară de vârstă pentru participarea la cursuri este 10 ani, iar limită superioară nu există. Caracterul de grup al activităţilor permite formarea de cunoştinţe şi organizarea proceselor commune de muncă.

Orele de specialitate, anual:

Anul I.: Împăslire/ Broderie/ Grafică

Anul II.: Vitraliu (tiffany design)/ Pictură pe mobilă/ Grafică

Anul III.: Pictură de icoane/ Sculptură/ Grafică